Spreek de taal van de gemeente – Hans van der Velde

Succesvol bestuursrechtelijk adviseren

hansvanderveldeDe professional in een sociaal team moet regelmatig rapportages / adviezen opstellen. Vaak behelzen deze rapportages voorstellen die leiden tot bestuursrechtelijke besluiten, die de klanten rechtstreeks raken. Soms kunnen klanten tegen deze besluiten juridische stappen ondernemen.

Om deze rapportages effectief door het gemeentelijke besluitvormingsproces te loodsen, om het beoogde resultaat (voor de klant) te borgen en met het oog op de juridische risico’s, is het belangrijk dat de rapportages / adviezen van goede kwaliteit zijn. Daarvoor is niet alleen goede schrijfvaardigheid vereist, maar tevens kennis van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Tijdens deze workshop wordt hieraan aandacht besteed.

Onderwerpen die onder meer aan de orde komen zijn:
• soorten rapportages / adviezen:
• wat is een rapportage / advies en aan welke eisen moet deze voldoen?;
• de Awb en de algemene beginselen van behoorlijk bestuur en hun relevantie voor de uitvoeringspraktijk;
• de doorwerking van de Awb in rapportages / adviezen;
• de consequenties van het schenden van de regels die worden gesteld in de Awb;
• het motiveren van adviezen.

Na deze workshop heb je meer inzicht in de bureaucratische werkelijkheid achter sociale (wijk)teams, waardoor men als lid van een sociaal (wijk)team effectiever kan opereren.

Hans van der Velde is adviseur en docent bij De Langhenkel Groep. Hij is specialist op het gebied van bestuursrecht, kinderopvang, omgevingsrecht en handhaving. Hij is medeauteur van onder meer de “Praktijkpocket algemene wet bestuursrecht” en auteur van onder meer de “Praktijkpocket kinderopvang” en de “Praktijkpocket Wet langdurige zorg” (alle uitgaven van De Langhenkel Groep).