Samen werken aan gedragen outcome – Annette van den Bosch

Hoe kun je als wijkteam samen met de gemeente en bewoners richting geven aan het werk? Door in dialoog met deze drie partijen de gewenste outcome vast te stellen en na te denken wat daarvoor indicatoren zouden kunnen zijn. Wat betekent dit voor de rol van de gemeente én van het wijkteam? Movisie deed hier in verschillende proeftuinen ervaring in op.

In de workshop zullen we kort een kader schetsen en dan aan de hand van voorbeelden uit de praktijk de deelnemers aan de slag laten gaan met opdrachten die we in de proeftuinen ook hebben gedaan. Afhankelijk van de gewenste duur van de workshop zullen we daar verder invulling aan geven.
Na deze workshop weet je welke stappen er gezet moeten worden om meer outcome-gericht te gaan werken en heb je inzicht in de rollen en inzet die dat vraagt.

Annette van den Bosch, senior adviseur Effectiviteit en Vakmanschap Movisie (kennis en aanpak van sociale vraagstukken)
Annette van den Bosch is een ervaren adviseur en procesbegeleider in het sociaal domein. Zij is werkzaam op het gebied van wijkgericht werken, de evaluatie van sociale wijkteams, maatschappelijk rendement en sturen op outcome. Altijd vanuit de inhoud op zoek naar de vraag wat het effect is van wat we doen en hoe we daar van kunnen leren. Daarbij ziet zij het bijeen brengen van alle betrokken partijen in dialoog als belangrijk middel. Hoe bereik je optimale inzet van professionals en actieve burgers in wijken en in veranderprocessen in organisaties, in de samenwerking van deze professionals met actieve burgers? Hoe kunnen we voortbouwen op eerder ontwikkelde kennis? De vertaling van praktijkonderzoek en theoretische kennis naar concrete handvatten voor implementatie in de praktijk is daarbij een hulpmiddel.