Een vernieuwde kijk op casemanagement – Jaap Bruijn

  ‘De burger als eigenaar van het complexe proces.’

Hoe kan je bij meervoudige complexe problematiek het eigenaarschap zoveel mogelijk bij de burger laten. In deze workshop krijg je theoretische handvatten en methodiek aangereikt om in de zee van professionals, niet professionele belanghebbenden, familieleden de burger de kapitein te laten zijn van zijn eigen schip door middel van een vernieuwde kijk op casemanagement.

In deze workshop bespreken we het verschil tussen vraaggericht en vraaggestuurd werken, twee woorden die in de praktijk door elkaar heen gebruikt worden maar in feite een wereld van verschil inhouden. De regie bij de burger laten en hem de eigenaar laten zijn van het proces vereist vakmanschap van de social worker en zeker geen terugtrekkende beweging van de casemanager. Aan de hand van concrete casuïstiek bespreken we hoe de kracht en veelzijdigheid van het professionele netwerk benut kan worden zonder dat de burger bedolven wordt onder professionals, het T shaped model is hierin een leidraad. Het verminderen van de sociale drukte kan alleen als er op gelijkwaardige wijze wordt samengewerkt met de niet professionele betrokkenen. In deze workshop krijg je enkele handreikingen om dit te realiseren.

Na deze workshop:
– Ben je beter in staat de rol van casemanager op je te nemen
– Heb je enkele handvatten voor hoe je het eigenaarschap bij de burger kunt laten
– Ben je meer in staat om op gelijkwaardige wijze met de burger, niet professionele betrokkenen en professionals samen te werken
– Heb je kennis van interdisciplinair werken

Jaap Bruijn heeft als jongerenwerker, opbouwwerker en maatschappelijk werker vele terreinen van het social work leren kennen. Hij is 15 jaar hogeschooldocent bij de Hanzehogeschool Groningen en als kerndocent van de Master Social Work bekend met de ingrijpende veranderingen in het sociaal werk. Als trainer-coach en begeleider van sociale teams wordt hij heel direct geconfronteerd met de sterk veranderende beroepspraktijk van de sociaal werker. Casemanagement, vraagstukken over organiseren en duurzame hulp en zorgverlening hebben zijn speciale aandacht. “Als sociaal werker heb ik ervaren hoe moeilijk het is om het eigenaarschap bij de burger te laten, hoe complexer de problematiek hoe ingewikkelder dat is. Ik denk dat maximalisering van zelfsturing in het social work het moeilijkste van ons beroep is en dat het een utopie is dat we dit altijd voor elkaar krijgen. Mijn ervaring wel is dat we door de juiste informatie en handreikingen als professionals flinke stappen kunnen zetten.”