Diversiteitsbewuste communicatie – Edwin Hoffman

Niet culturen, maar mensen ontmoeten elkaar. ‘Diversiteitsbewuste Communicatie: omgaan met verschillen in de communicatie.’

In deze workshop krijg je inzichten en handreikingen aangereikt voor een effectieve communicatie met mensen met verschillende culturele achtergronden. Je maakt kennis met het TOPOI-model: een concrete systematiek van aandachtspunten en interventies voor de omgang met verschillen en misverstanden in de communicatie.

De workshop begint met een kort simulatiespel diversiteitsbewuste communicatie waarin de deelnemers verschillen in communicatie kunnen ervaren. Daarna volgt een korte introductie van het TOPOI-model en vervolgens een gezamenlijke collegiale bespreking van de ingebrachte cases.

Dr. Edwin Hoffman woont in Oostenrijk en werkt als zelfstandig adviseur en trainer diversiteitsbewuste communicatie. Daarnaast geeft hij les aan de Alpen Adria Universiteit in Klagenfurt. Edwin heeft het TOPOI-model ontwikkeld en erover gepubliceerd: Interculturele Gespreksvoering. Theorie en Praktijk van het TOPOI-model. 2013 BohnStafleu van Loghum.