Wijkteams en buurtpedagogiek voor jeugd tot 18 jaar – Jaap Noorda

De rol van wijkteams in pedagogische buurtprogramma voor kwetsbare jeugd van 0-18 jaar

Jaap NoordaBuurtpedagogische programma’s streven naar gemeenschappelijke opvoeding van jeugd door ouders, andere bewoners en professionals. Dat lukt vrij aardig met kinderen, maar hoe doe je dat met risicojongeren van 12 tot 18+ in achterstandswijken? Welke praktische bijdrage kan een wijkteam hieraan leveren?

Wat kun je verwachten tijdens deze workshop?
Korte inleiding in doel en werkwijze van pedagogische buurt 0.18
Beschrijving van rol wijkteams in twee casussen: grootstedelijke buurt en buurt in middelgrote gemeente
Planontwikkeling pedagogisch buurt 0.18 op buurt naar keuze van workshopdeelnemers
Zicht op reële effecten en ruimte voor discussie

Na deze workshop weet je:
Wat een pedagogische buurt 0.18 voorstelt
Hoe je van een kwetsbare buurt een betrokken, leefbare en jeugdvriendelijke omgeving kunt maken
Waarom je als welzijnsprofessional met plezier naar je werk gaat
Welke concrete resultaten welzijnswerk op deze manier oplevert

Jaap Noorda is als sociaal pedagoog bezig met onderzoek en ontwikkeling van nieuwe effectieve vormen van welzijnswerk voor jeugd in kwetsbare wijken.
Doel is betere maatschappelijke integratie van risicojeugd of buurtjeugd zoals hij deze jongeren noemt. Bijzondere aandachtspunten zijn pedagogisch jongerenwerk, activerende vormingsprogramma’s en pedagogische buurt 0.18.
Met enige regelmaat publiceert hij met partners over deze innovaties. Zie www.noordaenco.nl