Verschillen optimaal benutten en elkaar versterken – Kitlyn Tjin A Djie en Albert Meijerink

Aandacht voor diversiteit in coaching en begeleiding
Begeleiden voor iedereen

tjinadjiemeijerink

  • Wat heb je als begeleider of coach in het sociale domein nodig om de ‘vreemde ander’ te helpen in zijn eigen kracht te komen?
  • Hoe creëer je een veilige ruimte – de transitionele ruimte – waarin jij en je cliënt de begeleiding samen vorm kunnen geven?
  • Op welke manier speelt de culturele, familiale en historische achtergrond van zowel jouzelf als van je cliënt een rol?
  • Wat kun je doen om nieuwe, andere perspectieven op te halen en in te zetten voor de oplossing van het probleem?

In het sociale domein is de diversiteit in familieachtergronden en complexiteit van problematiek groot. Van professionals wordt gevraagd eigen kracht van cliënten te faciliteren in plaats van oplossingen te bieden. Daarbij moeten ze meer en meer samenwerken met verschillende disciplines, zoals in wijkteams. Omgaan met ‘vreemde anderen’, waarderen dat de ander anders is en tegelijkertijd de wijsheid van de ander ophalen en benutten; dat is waar deze workshop over gaat.

Kitlyn Tjin A Djie is transcultureel systeemtherapeut en opleider. Als antwoord op het lineaire westerse witte individualistische denken ontwikkelde ze het model Beschermjassen dat uitgaat van de  kracht van familie. Ze is eigenaar van Bureau Beschermjassen en biedt training, opleiding en intervisie aan professionals. Samen met begeleidingskundige Albert Meijerink biedt ze de opleiding Coachen in de Transitionele Ruimte aan. Ze is daarnaast verbonden als docent Diversiteit bij de Transfergroep in de Master Begeleidingskunde. www.beschermjassen.nl

Albert Meijerink is begeleidingskundige, coach, supervisor en docent supervisiekunde. Hij was jaren werkzaam op de Master Begeleidingskunde van de Transfergroep in Rotterdam. Daarnaast begeleid hij verandertrajecten en opleidingstrajecten in het onderwijs- zorg en welzijnsorganisaties. Zo leidt hij de intervisoren van de wijkteams in Rotterdam op. Naast Kitlyn is hij hoofddocent van de opleiding ‘Coachen in de transitionele ruimte’.